Portföljbolag

Nedan kan du hitta de företag vi har valt att investera i och som vi tror har potential att bli nästa stora succé.

Lucky Loop
Medical AB

Lucky Loop Medical AB är ett innovativt företag som utvecklat en banbrytande diagnostisk teknik för bukspottkörtelcancer, vilken är en av de mest aggressiva och dödliga cancerformerna. Med betydande finansiering och prekliniska framgångar förväntas deras patenterade metod diagnostisera små cystor med hög precision. Det öppnar dörrar för tidigare diagnoser och förbättrade överlevnadschanser

Bolaget är grundat av ett högt kvalificerat team av ledande läkare, forskare och entreprenörer från ledande institutioner som KTH, MIT och Karolinska Institutet.

Grönska Stadsodling

Grönska är ett svenskt företag som specialiserar sig på vertikal odling och hållbar livsmedelsproduktion. Genom innovativa och teknologiska lösningar odlar Grönska färska och näringsrika grönsaker vertikalt i stadsnära farmar. Bolaget strävar efter att skapa en mer hållbar och lokalt förankrad livsmedelsproduktion för att minska koldioxidavtrycket och främja näringsrik mat. Grönska kombinerar modern teknik med miljömedvetenhet för att främja grönt jordbruk och öka tillgängligheten av färska, närproducerade grönsaker.

AI Medical Technology​

AI Medical Technology är ett svenskt företag som utvecklar avancerad medicinsk teknik för diagnos av hudcancer, med fokus på melanom. Deras flaggskeppsprodukt, Dermalyser, är en kliniskt validerad mjukvarulösning som tränats med över 100 000 bilder för att erbjuda snabb och korrekt diagnosstöd för medicinska yrkespersoner. Med en potentiell botningsgrad på över 99% vid tidig och korrekt diagnos, har Dermalyser potential att revolutionera hudcancerdiagnostik. Företaget har en stark ledningsgrupp och styrelse med omfattande erfarenhet inom medicinsk teknik och Life Science-sektorn. Genom sina målinriktade strategier och innovativa produkter har AI Medical Technology som mål att vara en ledande aktör inom diagnostisk medicinsk teknik​.

FONN AS

Fonn är en molnbaserad programvara för projektledning som hjälper byggprofessionella att effektivisera sina arbetsflöden och samarbeta mer effektivt. Den centraliserar projektinformation och ger realtidsåtkomst för alla intressenter. Fonn erbjuder även verktyg för projektschemaläggning, budgetering och dokumenthantering för att hålla koll på framsteg och tidsfrister​.

Authentico Technologies​

Authentico Technologies, grundat 2011, fokuserar på problem inom cybersäkerhet. Deras patenterade lösningar representerar resultatet av omfattande vetenskaplig forskning. En central produkt inom Authentico Technologies är en lösning för företag som syftar till att lagra lösenord. Denna lösning har utformats för att uppfylla de strängaste säkerhetskraven samtidigt som den bevarar användbarheten, skalbarheten och användarupplevelsen. Deras patenterade teknik bearbetar konfidentiell information på hårdvaru- samt molnnivå och lagrar därefter den bearbetade datan. Den sparade datan kan användas för att verifiera delar av hemligheterna, men det är helt omöjligt att återställa de ursprungliga hemligheterna från den lagrade datan.