Advisory Board

Gunnar Gårdemyr

Sedan 2023 är Gunnar Gårdemyr en uppskattad del av ReThink Capital, där han bidrar med sin omfattande erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin. Gunnars professionella resa inkluderar ledande roller inom marknadsföring, strategi och affärsutveckling hos välkända företag som Astra, Ferring, Nycomed, Takeda och Targovax.

För närvarande innehar Gunnar positioner som styrelseordförande i Iconovo AB och styrelseledamot i Unimedic AB. Hans tidigare styrelseerfarenheter inkluderar anmärkningsvärda uppdrag hos Xspray, RhoVac och Asgard Therapeutics.

Med en solid akademisk bakgrund, innefattande en examen i marknadsföring och finans från Lunds universitet samt en examen i företagsekonomi och marknadsföring från Stockholms universitet, är Gunnar en värdefull tillgång för både ReThink Capital och den bredare branschen.

Björn Larsson

Björn Larsson har lång och bred internationell erfarenhet inom biotech och medtech, bland annat av företagsledning, finansiering och affärsutveckling, senast som VD för RLS Global, noterat på Stockholmsbörsen. Tidigare roller inkluderar VD för Observe Medical ASA och ledande roller ibland annat Novo Nordisk, AstraZeneca, Medtronic, Dentsply och ABIGO Medical.

Björn har lång erfarenhet av att kommersialisera life science-startups, inklusive flera styrelseuppdrag. Björn är för närvarande styrelseledamot i Medfield Diagnostics och har flera rådgivande roller, bland annat i MultiD och Auxesis Pharma.

Maria Källsson

VD och senior rådgivare inom strategisk kommunikation på Safir communication, hon har en lång erfarenhet av kapitalmarknaden, governance frågor och strategisk kommunikation.

Hon började sin yrkesbana på Stockholmsbörsen och har i över drygt tio års tid haft styrelseuppdrag inom bland annat Sparbanksrörelsen och Styrelse Akademien.

Eddie Azaria

Eddie Azaria utmärker sig med sin omfattande professionella erfarenhet från startupvärlden, både i Sverige och internationellt. Hans karriär har innefattat ledande roller som COO, VD, verkställande styrelseordförande och investeringschef. Dessa positioner har gett Eddie djupgående kunskaper inom ledarskap, strategisk implementering, affärs- och investeringsanalys, due diligence, M&A, samt hantering av tekniska patent och immateriella rättigheter.

Eddies engagemang sträcker sig bortom företagsvärlden till samarbeten med forskare inom Human-Computer Interaction (HCI) och datavetenskap, vilket har berikat honom med insikter inom avancerade teknikområden som Cybersecurity, SaaS, Medtech och Edge AI. Han är även en aktiv deltagare i det globala tekniska startupnätverket, där han bidrar med värdefulla insikter och affärsmöjligheter.

Med en utbildningsbakgrund som spänner över Venture Growth Strategy, Due Diligence & Funding, och Digital Strategy från Göteborgs Universitet och Handelshögskolan i Göteborg, samt flera internationella utbildningar och kurser, är Eddie en mångfacetterad och visionär ledare inom teknik- och startupsektorn.

Jakob Broman

Jakob har erfarenhet av att ta komplexa algoritmer och tidiga SaaS bolag till mogna bolag som tagit in kapital från internationella investerare. 

Han har bland annat erfarenhet från att var den första kommersiella personen bakom Depict.ai (YCS20) som nyligen tog in 155m SEK i sin A-runda. Innan dess var Jakob på Instabox, ManoMotion och Vainu samt inom en rad web3 projekt som exempelvis Dework. Jakob arbetar även på Okta, ett marknadsledande börsnoterat säkerhetsbolag från San Francisco. 

Jakob har en kandidat i företagsekonomi från Uppsala Universitet samt har genomfört kvällsstudier på Stanford när han bodde i San Francisco. Han har tidigare från stipendium från Anders Wall och Knut och Alice Wallenbergsstiftelse.

Johan Olsson

Johan är en uppskattad rådgivare inom lifescience and social impact, med över 15 års internationell erfarenhet av företagsutveckling och investeringsrådgiving. Hans expertis ligger i genomförandet av tillväxtstrategier, affärsutveckling.

Innan han grundade BioStratiq Transaction Advisors, hade han centrala roller, som direktör på MSC Nordics och investeringsprincipal på Blue Zebra. Med en vetenskaplig bakgrund från Karolinska Institutet och erfarenhet av värdering av bioteknik- och medtech företag från Venture Valuation AG, bidrar Johan med att skapa en tydlig “roadmap” mot bolags nästa värdemilstolpe.

Han är förnärvarande med i Inorbit Therapeutics styrelse, Nordic Ambassador for Longevity för Swiss Finance + Technology Association, samt rådgivare för Batonics AB.