Ansök om att bli medlem

ReThink Capitals tjänster

Direktinvesteringar

ReThink Capital engagerar sig i direktinvesteringar och stödjer aktivt bolags tillväxt som medägare. Vårt fokus ligger på att skapa framgång genom strategiskt engagemang.

Kapitalanskaffning

Genom ett brett investerarnätverk, specialiserar vi oss på att skaffa kapital för företag, syftande till deras långsiktiga framgång och finansiella stabilitet genom att tillhandahålla de finansiella resurser som behövs.

Företagsutveckling

ReThink Capital arbetar tätt ihop med limited partners (LP:s) för att främja företagsutveckling, tillhandahållande av rådgivning och tillgång till vårt omfattande nätverk, vilket accelererar tillväxt och framgång.

ReThink Capitals vision

På ReThink Capital tror vi att hållbarhet är nyckeln till framgångsrika investeringar. Genom att förena investerare, entreprenörer och företag, strävar vi efter att skapa långsiktigt ekonomiskt och socialt värde.

Vår vision är att vara en katalysator för innovation, jobbskapande och hållbara sociala framsteg, allt medan vi noggrant granskar varje investering. Upptäck mer om oss och vår strategi för att omdefiniera investeringsvärlden.