Investera i onoterade bolag

Upptäck unika investeringsmöjligheter i onoterade bolag med hög avkastningspotential, stöttade av vårt expertnätverk och kapitalengagemang.

Vi engagerar oss personligen i varje investering med eget kapital och ett exklusivt nätverk, strävandes efter att spela en betydande roll i bolagen vi väljer.

Fördelar med onoterade bolag

Högre Potentiell Avkastning

Onoterade bolag bjuder på en spännande möjlighet för investerare att dra nytta av deras tillväxtpotential. Dessa bolag kan växa snabbare än etablerade företag på börsen. Om du lyckas välja rätt bolag som går igenom en framgångsrik exit, kan din avkastning bli betydande. Det är viktigt att förstå de risker som är involverade, och att investeringar i onoterade bolag ofta kräver en längre tidshorisont.

Diversifiering i Portföljen

Att inkludera onoterade bolag i din investeringsportfölj kan ge en värdefull diversifiering. Genom att sprida dina investeringar över olika typer av tillgångar minskar du risken för stora förluster kopplade till enskilda händelser på börsen. Denna diversifiering kan vara ett effektivt skydd mot marknadsvolatilitet och bidrar till en mer robust portfölj.

Skapa En Balans mellan Lång- och Kortsiktig Avkastning

Investeringar i onoterade bolag kan ge en välbalanserad mix av kortsiktiga och långsiktiga tillgångar i din portfölj. De erbjuder en möjlighet att komplettera börsnoterade, snabbväxande aktier med en möjlighet för större avkastning på lång sikt. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för investerare som söker en blandad tillväxtstrategi. 

Skattefördelar

I Sverige finns det skattemässiga incitament för att investera i onoterade bolag. Dessa fördelar kan göra det mer attraktivt för privatpersoner att investera i startups och andra onoterade företag. Det är viktigt att noggrant utforska dessa fördelar och förstå hur de kan påverka din individuella skattesituation.

Möjlighet att Stödja Innovation och Entreprenörskap

Genom att investera i onoterade bolag bidrar du inte bara till din egen ekonomiska framtid, utan också till att stödja innovation och entreprenörskap. Dessa investeringar kan leda till nya, spännande teknologier och affärsmodeller som driver ekonomisk tillväxt och utveckling. Att fokusera på hållbara investeringar inom detta område kan dessutom stärka ditt bidrag till en mer hållbar framtid.

Investera I Onoterade Bolag

Onoterat vs noterat

Med ReThink Capital utforskar du de centrala koncepten och fördelarna med Private Equity (PE), från J-kurvan och strategier för värdeskapande till att identifiera ledande PE-förvaltare. Under de senaste två decennierna har PE-fonder överträffat publika marknader som S&P 500-indexet, med tydligt högre avkastning (källa: Moonfare).

Tidigare var PE-marknaden begränsad till institutionella investerare på grund av höga minimikrav på investeringar. Men nu är denna möjlighet tillgänglig även för enskilda investerare, med betydligt lägre inträdesnivåer.

Investeringar i onoterade bolag i volatilt börsklimat

1. Lägre Kortfristig Påverkan

Investeringar i onoterade bolag är ofta mindre påverkade av kortsiktiga marknadssvängningar. Till skillnad från börsnoterade bolag, vars värderingar ändras dagligen, har onoterade bolag en stabilitet som skyddar dem från de skarpa svängningarna på finansmarknaderna. Detta ger investerare en möjlighet att undvika den dagliga volatiliteten och istället fokusera på långsiktig tillväxt.

2. Möjlighet att Implementera Långsiktiga Strategier

Eftersom onoterade bolag inte är bundna till att rapportera kvartalsvisa resultat, har de en unik förmåga att fokusera på långsiktiga strategier. Denna frihet möjliggör för företagen att ta beslut som gynnar deras långsiktiga vision och tillväxt, vilket i sin tur kan leda till betydande avkastning för investerare som är beredda att engagera sig på längre sikt.

3. Möjlighet att Anpassa och Omstrukturera

Onoterade bolag har en större flexibilitet att snabbt anpassa sig och omstrukturera vid behov. Denna agilitet är avgörande för att hantera marknadsvolatilitet och förändrade ekonomiska förhållanden. Denna flexibilitet ger dem en fördel i att övervinna utmaningar och kapitalisera på nya möjligheter som uppstår.

4. Möjlighet att Dra Nytta av Privata Finansieringskällor

Onoterade bolag har tillgång till privata investerare och kapital, vilket ofta ger en mer stabil och tillförlitlig finansieringskälla. Speciellt under osäkra tider kan dessa bolag anpassa sin värdering till rådande marknadsläge för att attrahera kapital, vilket kan öppna upp fördelaktiga investeringsmöjligheter. Denna flexibilitet i finansiering ger dem en unik position att växa och utvecklas även under osäkra ekonomiska förhållanden.

Risker med onoterade bolag

Investera med Insikt

Att investera i onoterade bolag innebär visserligen en högre risk jämfört med noterade aktier, men med ReThink Capitals expertis minskas osäkerheten. Vi hjälper dig att navigera genom komplexiteten för att säkerställa en mer objektiv värdering av dina investeringar. 

Anpassad Handelsstrategi

Även om handeln med onoterade aktier kan vara mindre likvid, står ReThink Capital vid din sida för att underlätta processen. Vi arbetar för att hitta de mest fördelaktiga tillfällena för köp och försäljning, och anpassar strategier efter marknadens dynamik.

Riskhantering och Insyn

Vi på ReThink Capital förstår vikten av transparens och detaljerad insyn i onoterade bolag. Genom vårt nätverk och expertis erbjuder vi den nödvändiga informationen och stödet för att du ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut, samtidigt som vi minimerar riskerna.

Att Tänka på vid Investering i Onoterade Bolag

1. Gör Trygga Investeringar

När du överväger att investera i onoterade bolag, är det viktigt att göra det med en partner du kan lita på. ReThink Capital erbjuder omfattande stöd och expertis för att säkerställa att varje investering är välgrundad. Vi hjälper dig att utforska och förstå bolagets affärsmodell, marknadspotential och finansiell ställning.

2. Minska Riskerna

Vi på ReThink Capital förstår att investeringar i tidigt skede kan innebära högre risker. Därför arbetar vi nära dig för att identifiera och minimera dessa risker, genom detaljerad due diligence och genomgång av bolagets möjligheter och utmaningar.

3. Långsiktig Strategi och Stöd​

Genom att samarbeta med ReThink Capital kan du vara trygg i din investeringsresa. Vi stöttar dig inte bara i initiala beslut utan även genom hela investeringsperioden, med en fokus på långsiktighet och hållbarhet.

ReThink Capitals vision

På ReThink Capital tror vi att hållbarhet är nyckeln till framgångsrika investeringar. Genom att förena investerare, entreprenörer och företag, strävar vi efter att skapa långsiktigt ekonomiskt och socialt värde.

Vår vision är att vara en katalysator för innovation, jobbskapande och hållbara sociala framsteg, allt medan vi noggrant granskar varje investering. Upptäck mer om oss och vår strategi för att omdefiniera investeringsvärlden.

ReThink Capitals tjänster

Direktinvesteringar

ReThink Capital engagerar sig i direktinvesteringar och stödjer aktivt bolags tillväxt som medägare. Vårt fokus ligger på att skapa framgång genom strategiskt engagemang.

Kapitalanskaffning

Genom ett brett investerarnätverk, specialiserar vi oss på att skaffa kapital för företag, syftande till deras långsiktiga framgång och finansiella stabilitet genom att tillhandahålla de finansiella resurser som behövs.

Företagsutveckling

ReThink Capital arbetar tätt ihop med limited partners (LP:s) för att främja företagsutveckling, tillhandahållande av rådgivning och tillgång till vårt omfattande nätverk, vilket accelererar tillväxt och framgång.